Bij Vellinga Optometrie zijn drie optometristen werkzaam. De optometrist levert oogzorg op maat. Hij of zij houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord. Tot de taak van de optometrist behoren oogmetingen, het opsporen van afwijkingen of ziektes aan het oog en het aanmeten van brillen en contactlenzen.

De oogmeting, ook wel refractie genoemd, bepaalt hoe sterk een brillenglas voor een oog moet zijn. Het brillenglas moet de lichtstralen zodanig buigen dat zij correct op het netvlies terechtkomen. De oogmeting is echter maar een onderdeel van het optometrisch onderzoek dat wij doen. Een optometrisch onderzoek kan worden uitgesplitst in de volgende onderdelen:

– Anamnese
– Objectieve oogmeting
– Subjectieve oogmeting
– Algemene controle van het oog

Optometrie is een vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg ontplooit het zich tot een volwaardige beroepsgroep op het gebied van oogzorg. Momenteel zijn zevenhonderd optometristen met een opleiding op HBO-niveau, waarvan drie werkzaam zijn bij Vellinga Optometrie. Door de toenemende vraag naar oogzorg door de vergrijzing in de komende jaren en het tekort aan oogartsen zal er nog veel meer een beroep gedaan worden op de optometrist. Zo zal de optometrist zich ontwikkelen tot een volwaardige partner en ondersteuner van de oogarts, zowel in de eerste lijns- als in de tweede lijns oogzorg.

OCT-Scan
Sinds 2012 heeft Vellinga Optometrie een OCT-scan.  Met deze scan kunnen we gedetailleerd het netvlies in al zijn lagen beoordelen en zo vele oogproblemen opsporen, ook oogziekten in een vroeg stadium. Twijfelt u aan de gezondheid van uw ogen, maak dan een afspraak voor een scan bij Vellinga Optometrie.
Vellinga Optometrie heeft verder de beschikking over een gezichtsveldmeter, deze gebruiken we bij het opsporen van de oogziekte glaucoom (bij het publiek vaak bekend als hoge oogdruk). Ook beschikken wij over een MPOD meter (macular pigment optical density). Deze MPOD meet zogenaamde macula pigmenten in de gele vlek van het oog. Deze pigmenten hebben we nodig om het oog te beschermen tegen macula degeneratie.